Stratejilerle YönetimStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

 

Stratejik yönetim kavramı günümüzün en popüler kavramlarından biridir. Bununla birlikte stratejik düşünme organizasyonların yönetim sistemlerine başarılı bir şekilde aktarılamamaktadır. Stratejik düşünme hedefe varabilmek için belirlenmesi gereken vizyon, misyon, değerler ile strateji ve strateji üretme sürecinin başarılmasını anlatmaktadır.

Stratejik düşünme ve stratejilerle yönetmek organizasyonlar için bir yol haritasıdır. Günümüzde organizasyonlar, yetersiz analizler sonucu belirlenen hedefler ve risk yönetimi ile bütünleştirilememiş stratejik planlar nedeniyle bu yönetim enstrümanından gereken faydayı sağlayamamaktadırlar.

Kamu idareleri için öncelikli olan strateji dokümanları kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı programları ve orta vadeli planlardır. İdareler söz konusu üst politika belgelerinin rehberliğinde stratejik planlarını hazırlamalı ve idarenin geleceğini yönlendirmelidir. Bu güne kadar yapılan stratejik planların başarısız olmasının başlıca nedeni, öncelikler ve beklentilerin doğru belirlenememiş olmasıdır.

Dernek olarak;

Stratejik yönetim ve kurumsal risk yönetimi alanındaki tecrübelerimizle, stratejik yönetim anlayışının, idarenin teşkilat yapısı ve kültürü içinde sağlıklı bir şekilde uyumlaştırılmasına, idarelerinin doğru stratejiler belirleyerek geleceği yönlendirmesine katkı sağlamak önceliklerimiz arasındadır.