Güçlü EkipStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Günümüz iş hayatında bireysellik sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Oysa bireyselliğin kamu veya özel sektördeki karşılığı çoğu zaman başarı değil aksine başarının önünde bir engel olduğu bilinen bir gerçektir. Gittikçe büyüyen global dünyada ekip çalışmasının iş hayatına katacağı sinerjinin farkındalığı bile ekonomik, sosyal, yönetimsel süreç ve faaliyetlerin hedeflenen düzeylerde gerçekleşmesinin önemli bir gerekçesi olacaktır.

Biz güçlü bir ekibiz, Çünkü;

Ekibimizin her bir üyesi derneğimizin amaç ve hedeflerini benimsemiş, deneyimli, proaktif, güvenilir, çözüm odaklı, insan ilişkilerinde başarılı ve enerjik kişilerden oluşmaktadır. Ekibimizi oluştururken, ekip üyelerinin birbirlerinden farklı özelliklere sahip olmasına fakat aynı kitabın sayfalarından oluşmasına özen gösterdik.

Aynı zamanda ekibimiz; eğitimli, sürekli kendini geliştiren, yeniliklere ve önerilere açık, eleştirel düşünebilen, karşılaşılan problemleri ortak akılla çözebilen, verimliliğe ulaşabilmek adına fikir üretebilen, birbirini destekleyici, hızlı ve etkin şekilde karar alabilen bir yapıdadır.

Kamu veya özel sektörde kendi alanında en az 15 yıllık bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip ekip üyelerimizle gerçekleştireceğimiz her türlü faaliyet başarı odaklı ayrıca tüm paydaşlar için "kazan-kazan" prensibine dayalı olacaktır.

 

"Takımın aklı, takımdaki bireylerin aklından daha büyüktür"

(Peter SENGE)