Güncel ve Doğru BilgiStratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Kurumsal

Dünyadaki toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, Ülkemiz kamu yönetimi sürekli değişim göstermekte ve değişen yönetim anlayışına uyum sağlayabilmek için yeni yönetim stratejileri geliştirmektedir.

Değişen kamu yönetimi anlayışının getirdiği yeniliklerin uygulanabilir hale getirilebilmesi için kamuda yapısal değişiklikler ve mevzuat değişiklikleri yapılmaktadır.

Doğaldır ki bütün bu değişiklikler; yeni ve kapsamlı bilgi birikimi oluşturmakta ve bu bilgilerin çok yönlü olarak birbirleriyle ilişkilendirilip uygulayıcılara iletilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bilginin; parayı, emeği, malı hatta teknolojiyi bile kapsayan en önemli kaynak olduğu bilinciyle hareket eden ekibimiz;

Hızlı bilgi paylaşımı ve erişilebilirliğe sahip olma özelliği ile stratejik yönetim konularında mevzuat değişikliğini yakından takip ederek güncel bilgilendirme yapmakla yetinmeyecek, değişiklikleri önceki uygulamalarla karşılaştırarak kurumlar tarafından daha kolay uygulanabilir hale getirmek için değerlendirecek, gerekçelerini inceleyecek ve detaylı bilgiler verecektir.

Kamu kurumlarına mali yükümlülükler getiren düzenlemeleri yakından takip ederek doğru bilgiyi zamanında ve en güncel haliyle kaynağından aktaracaktır.

Ulusal ve Uluslararası alanda stratejik yönetime dair gelişmeleri takip ederek, güncel ve doğru bilgilendirme ile kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak, ve bu anlayışın kamu sektöründe uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yürütecektir.

 

"İlk çağlarda güçlü olan, endüstri çağında zengin olan kazanırdı. Bilgi çağında ise bilgili olan kazanacaktır"

Alvin TOFFLER