Kızılcahamam İhale Eğitimi 2019


İHALE EĞİTİMİ

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Faaliyetlerimiz

“Güncel İhale - Güncel Bilgi” Konulu İhale Eğitimimiz 20-24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara – Kızılcahamam Eliz Hotel’de yapılmıştır. 

İhalenin dünü, bugünü ve yarını teması ile gerçekleştirdiğimiz eğitimin temel amacı; sürekli yenilenen ihale süreçlerinden “elektronik ihaleyi” merkeze alarak, konularında uzman eğitimcilerimizle güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak ve satınalma personelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği (SYADER) ve Sağlık Yönetimi Birliği Derneği (SAYBİR) olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz eğitimimizde temel olarak; ihalede ortak hükümler, Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ilişkin özel hükümler, Elektronik İhale, Elektronik Eksiltme, Sözleşme Yönetimi ve Doğrudan Temin sistemine ilişkin uygulamaların tüm detaylarıyla işlenmiştir.

Ayrıca eğitimimizin ikinci gününde ülkemizdeki ihale sistemini tüm ayrıntılarını mevzuat düzenleme, uygulama ve denetim birimlerinden gelen uzman konuklarımızla düzenlediğimiz “İhalenin Dünü Bugünü ve Yarını” konulu bir panel ile tartışma imkanı sağlanmıştır.

Sonuçları itibariyle kurumlarımızın mali yönetim sistemine ve yöneticiler ile satınalma personellerinin mesleki gelişimine katkı sağladığına inandığımız “Güncel İhale-Güncel Bilgi” eğitimimiz başarı ile tamamlanmıştır.