Kamu İhale - 2020


Kamu İhale Kanunu Parasal Sınırlar 2020

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

KAMU İHALE KANUNU 2020
01.02.2019 - 31.01.2020
Dönemi Değerleri
01.02.2020 - 31.01.2021
Dönemi Değerleri
Eşik Değerler Eşik Değerler
MADDE 8
TL TL
1.656.600 1.778.525
2.761.007 2.964.217
60.742.537 65.213.187
Parasal Limitler ve Tutarlar Parasal Limitler ve Tutarlar
MADDE 3 (g) (İstisnalar)
TL TL
13.857.591 14.877.509
MADDE 13 (b) (İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan)
180.732 194.033
361.481 388.086
3.012.502 3.234.222
MADDE 21 (f) (Pazarlık Usulü)
301.228 323.398
MADDE 22 (d) (Doğrudan Temin)
90.358 97.008
30.101 30.101
MADDE 53 (j)/1 (Kamu İhale Kurumu Gelirleri)
602.479 646.821
MADDE 53 (j)/2 (Kamu İhale Kurumu Gelirleri)
  1.023.922 TL ye kadar     6.139
  1.023.922 TL - 4.095.700 TL arası   12.284
  4.095.700 TL - 30.717.756 TL arası     18.426
  30.717.756 TL ve üzeri       24.571
MADDE 62 (h) (İş Deneyimi)
334.368 358.977