Gelir Vergisi Oranları -2022


193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kullanılan oranlar.

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

GELİR VERGİSİ ORANLARI
32.000 TL’ye kadar
15%
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 20%
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası 27%
880.000 TL’den fazlasının 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası 35%
 
Bu tabloda yer alan veriler bilgi amaçlıdır.