Gelir Vergisi Oranları -2020


193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kullanılan oranlar.

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

GELİR VERGİSİ ORANLARI
22.000 TL’ye kadar
15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası 27%
600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası 35%
 
Bu tabloda yer alan veriler bilgi amaçlıdır.