Değerli Kağıtlar - 2020


Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60)

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

DEĞERLİ KAĞITLAR
1 Noter Kağıtları  
  a) Noter Kağıdı 16,50
  b) Beyanname 16,50
  c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 Pasaportlar 160,00
4 İkamet İzni  110,00
5 Mülga:30/12/2004-5281/14.md  
6 Nüfus Cüzdanları  
  a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  25,00
  b)Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  25,00
  c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  50,00
7 Aile Cüzdanları 140,00
8 (Mülga:30/12/2004-5281/14.md  
9 Sürücü Belgeleri 200,00
10 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200,00
11 Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md  
12 Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md) 110,00
17 Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00