Harcırah - 2022


26245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Pratik Bilgiler

2022 BÜTÇE KANUNU H CETVELİ
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan  100
  b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları  92
B  Memur ve Hizmetlilerden;  
  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 80
  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 75
  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 71
  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 63
  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 62
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel 
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 23,50
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 22,70