KAMU ÇALIŞANLARINA CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ


Covid-19 kapsamında Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna ilişkin Usul ve Esasların belirlenmesi gerekmektedir.

SYADER | 26.08.2020

Genelge Kapsamıda Usul ve Esasları belirlemeye yetkili makamlar:

  • Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşları için üst yönetici;
  • Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan;
  • Taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı;
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici                                                                                                  Bu yetki devredilebilir.