COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi


Covid-19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konunu Cumhurbaşkanlığı 2020/5 Sayılı Genelge Resmi Gazetede Yayımlandı.

SYADER | 3.04.2020

Covid-19 Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konunu Cumhurbaşkanlığı 2020/5 Sayılı Genelge Resmi Gazetede Yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf