COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerin Fesih iş ve İşlemleri


COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale gelen ve sözleşmelerin Fesih işlem başvurularına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı yayımlandı.

SYADER | 8.04.2020

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale gelen ve sözleşmelerin Fesih işlem başvurularına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı yayımlandı.

EKLER

http://www.syader.org/Images/dosyalar/GenelYazi_08042020.pdf 

http://www.syader.org/Images/dosyalar/ek2_08042020.xls

http://www.syader.org/Images/dosyalar/Ek1Bilgi_FormuSon_08042020.xls