2020 YILI YATIRIM PROGRAMI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI


2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar; 2020 Yılı Yatırım Programını ve Yatırım Programında yer alan projelerde yapılabilecek değişikliklere ilişkin detaylı bilgiler içerir.

SYADER | 13.02.2020

2020 Yılı Yatırım Programı ve Yatırım Programında yer alan projelerin her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi işlemlerinin uygulanması hususlarında detaylı bilgiler içeren "2020 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR" 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200212M1-1.pdf