2020-2022 Orta Vadeli Mali Plan Yayımlandı


Kamu İdarelerinin Ödenek Teklif Tavanları açıklandı.

SYADER | 11.10.2019

Hazine ve Mliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başakanlığınca Hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16 ıncı maddesi kapsamında Cumhırbaşkanı tarafından onaylanarak 10/10/2019 tarih ve 30914 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla 2020,2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191010M1-1.pdf