2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı Yayımlandı


2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlanmıştır.

SYADER | 11.10.2019

Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program (2020-2022) ve Orta Vadeli Programla uyumlu olarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan’da (2020-2022) belirlenen ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları doğrultusunda 2020-2022 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere 2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı yayımlanmıştır.

Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile kamu idareleri, Yeni Ekonomi Programı /Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenen politika ve öncelikler ile tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda, kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde planlamak üzere 2020-2022 dönemi bütçe tekliflerini hazırlayacaklardır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191010M1-3.pdf