Sayıştay 2018 Yılı Kamu İdareleri Dış Denetim Raporu Yayımlandı


Sayıştay, kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarında önemli görülen veya genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerecek şekilde hazırlanan raporunu yayımladı.

SYADER | 26.09.2019

Sayıştay, kamu idarelerinin denetimleri sonucunda düzenlenen denetim raporlarında önemli görülen veya genellik arz eden konuları, yürütülen denetimlere ilişkin genel bilgileri ve mali konularda belirtilmesi uygun görülen diğer hususları içerecek şekilde hazırlanan raporunu yayımladı.

https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=97