TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNDE GELİNEN NOKTA


PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE

Stratejik Yönetim ve Araştırmalar Derneği >>> Analiz/Makaleler

Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Hizmetler Uzmanı Türkan  ALGIN tarafından kaleme alınan "Türk Bütçe Sisteminde Gelinen Nokta; Performans Esaslı Program Bütçe" başlıklı Makale "Mali Yönetim ve Denetim Dergisi"nin 123.  sayısında yayımlandı.

Makaleyi PDF olarak indirmek için tıklayınız...