2020 Yılı Bütçesinde Aslan Payı Sağlığa Ayrıldı


Eğitim harcamaları için 176,1 milyar lira, Sağlık harcamaları için 188,6 milyar lira, Savunma ve güvenlik için 141,1 milyar lira, Merkezi yönetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların toplam kamu yatırımları için 88,5 milyar lira,

SYADER | 18.10.2019

2020 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ HAKKINDA BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin, Cumhurbaşkanı tarafından bugün (17/10/2019) TBMM'ye sunulacağı açıklanmıştır.

2020 yılı bütçesi hazırlıklarının; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emir ve talimatlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı eş güdümünde, bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlandığını vurgulayan Ağbal, 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı ve Orta Vadeli Mali Plan’ın kamuoyuyla paylaşıldığını, söz konusu Planda bakanlık ve kurumların 2020-2022 yıllarına ilişkin kurum harcama tavanlarının belirlendiğini kaydetmiştir.

Ağbal, bugüne kadar olduğu gibi 2020 yılında da mali disipline kararlı şekilde devam edileceğini, en önemli hedeflerinden birinin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı şekilde tesisi olacağını, maliye ve bütçe politikalarının verimlilik odaklı ekonomik büyümeye, ekonomide öngörülen yapısal değişim ve dönüşüme destek olacak şekilde tasarlandığını ve uygulanacağını belirterek, politikaların sürdürülebilirliği için her türlü tedbiri alacaklarını dile getirmiştir.

Naci Ağbal ayrıca 2020 yılında;

 • Ekonomide yüzde 5 büyümenin öngörüldüğü,
 • İstihdamda 1 milyon 52 bin artış beklendiği,
 • İhracatın 190 milyar dolara çıkması beklendiği,
 • Enflasyonun tekra
 • Bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3’ün altında kalması hedeflendiği,
 • Faiz dışı dengede ve kamu borç stokunun milli gelire oranında kademeli bir iyileşme olmasını öngördüklerini, anlattı.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe verilerine dair bilgi veren Naci AĞBAL, aşağıdaki tabloda da özetle gösterildiği üzere bütçe açığının 138,9 milyar lira olarak öngörüldüğünü kaydetmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçesi Gider-Gelir-Dengesi

(Milyon TL)

2020

Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri

1.095.461

Faiz Dışı Giderler

956.521

Faiz Giderleri

138.940

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net)

956.588

Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri (Net)

784.602

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL)         

-138.873

VATANDAŞA HİZMETİ ESAS ALAN BÜTÇE

Vatandaşa hizmeti esas alan bütçe anlayışıyla Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin hazırlandığını ifade eden Ağbal, toplanan gelirlerin vatandaşlara hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasının en temel öncelikleri olacağını vurgulamış, bütçedeki giderlerin yüzde 88’i doğrudan doğruya vatandaşlarımıza hizmet ve ülkemizin kalkınmasına destek olacak alanlarda harcanacağını anlatmıştır.

Naci AĞBAL 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin hangi amaçlar için ne kadar ayrıldığını detaylıca anlatmıştır. Bu kapsamda 2020 yılı bütçesinden;

 • Eğitim harcamaları için 176,1 milyar lira,
 • Sağlık harcamaları için 188,6 milyar lira,
 • Savunma ve güvenlik için 141,1 milyar lira,
 • Merkezi yönetim kapsamındaki kurum ve kuruluşların toplam kamu yatırımları için 88,5 milyar lira,
 • Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerine 97,3 milyar lira,
 • Özel amaçlı bölgesel ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında, KÖYDES projesi için 1,5 milyar lira, SUKAP projesi için 800 milyon lira ve sokak aydınlatma harcamaları için ise 2,4 milyar lira,
 • Sosyal yardım programları kapsamında, sosyal harcamalar için 69,5 milyar lira, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna yapılan transferler 13,4 milyar lira, 65 yaş üstü ve engelli aylıkları için 11,6 milyar lira,  Engelli vatandaşların evde bakım hizmetleri için 9,4 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği için 1,8 milyar lira,
 • Tarıma ayrılan 33,4 milyar liradan; tarımsal destekleme programları için 22 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal kitlenin finansmanı ve ihracat destekleri için 6,3 milyar lira,
 • Özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisinin sürdürülmesi için reel sektör desteklerine  44,5 milyar lira, Sigorta prim desteği ve diğer teşvikler kapsamında gelecek yıl Sosyal Güvenlik Kurumuna 25,3 milyar lira, reel sektöre sağlanan Kredi Garanti Fonu kefaletli krediler için de 5 milyar lira,
 • Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere faiz destek tutarı 4,2 milyar lira,
 • İhracatçımızın rekabet gücünü artırmak amacıyla destek tutarı 3,8 milyar lira,
 • Esnafın finansmana erişimini sağlamak amacıyla Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan krediler için faiz desteği 2,2 milyar lira,
 • Genç girişimcilerin destelenmesi ve KOBİ’ler için 1,4 milyar lira,
 • Sanayinin gelişmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla teşvik ödemeleri kapsamında 1 milyar lira,
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli düşük maliyetli finansman ihtiyacını karşılamak üzere Kalkınma Bankası ve Eximbank’ın sermayesini artırmak üzere buralara 750’şer milyon lira,
 • Kamunun ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için 5,5 milyar lira,
 • Yurt içi tasarrufların artırılması konusunda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için 5,1 milyar lira ayrıldığını ifade etmiştir.

Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne ilişkin bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken özetle şu açıklamalarda bulunmuştur.

 • 2020’de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörülmüş olup, ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır.
 • “İmkânlarımız operasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak güçte” Savunma ve güvenlik bütçesi noktasında her zaman hassas olduk. Savunma ve güvenlik harcamalarımızın gerektirdiği kaynağın temini, yıl içinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçların süratle etkin şekilde karşılanması noktalarında her zaman hassas davrandık.
 • Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda, 2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi.
 • Kamu-özel iş birliği projeleri, ulaşım ve sağlık gibi alanlar başta olmak üzere vatandaşın hızlı şekilde hizmete ulaşmasını sağladığı için 2020 yılında toplam 18,9 milyar liralık kaynağı kamu-özel iş birliği projeleri kapsamında bütçemizde öngördük.
 • Vergi gelirlerindeki artış oranları makul ve tutarlıdır. Önümüzdeki süreçte ekonomide yaşanacak toparlanma, iç talepte meydana gelecek iyileşme ve güven artışı sayesinde vergi gelirlerinde 2020 yılında hızlı bir toparlanma bekliyoruz.
 • Gelirlerde sıçrama olacağını düşünüyoruz”, “2020’de özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir hedefimiz var.”
 • İç talepteki hızlı toparlanma, faiz ve enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ve ileriye dönük tüketici güveninin artması gibi birçok faktörün etkisiyle söz konusu yılda harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak.
 • Suriye’de oluşturulması öngörülen güvenli bölgede yapılacak konutlar için 2020 yılı bütçesinden ayrılmış bir bütçe yok ama büyük ve önemli bir proje. Türkiye geçmişteki meselelerde olduğu gibi bu meselenin de üstesinden gelebilecek ekonomik ve bütçe gücüne sahip.